Home / tag

application

DANH SÁCH TỔNG KẾT SINH VIÊN NỘP HỌC BỔNG USP 2020 (BẢN GIẤY & ONLINE)

Read more

DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ HỌC BỔNG HÌNH THỨC ĐƠN GIẤY TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI TP HỒ CHÍ MINH VÀ CẦN THƠ

Read more

Danh sách cập nhật đến hết ngày 31/10/2020

Read more

Danh sách cập nhật đến 15h ngày 18/10/2020

Read more

Danh sách cập nhật đến 18h ngày 04/10/2020

Read more

Danh sách cập nhật đến ngày 20/09/2020

Read more

DANH SÁCH CẬP NHẬT ĐẾN HẾT NGÀY 04/10/2019

Read more

Hello friends! University Scholarship Program (USP) for this academic year 2019-2020 will offer 100-120 scholarships (depending on the number of applications) of $300 each to support first-year students of full-time study from 7 universities as follows:

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date