Home / category

PRESIDENT’S LETTER

Nếu được xét nhận Học bổng USP, sinh viên còn có thêm cơ hội được xét chọn tham gia Chương trình Phát triển Thế hệ Trẻ do VietHope tổ chức hằng năm vào mùa hè cho 30 sinh viên trong suốt 1 tuần. Sinh viên sẽ được hướng dẫn học các Kỹ năng: Giao tiếp, Làm việc nhóm, Quản lý dự án và Hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, em và các bạn tham gia sẽ được trực tiếp lên kế hoạch và thực hiện các dự án cộng đồng tại môi trường thực tế.

Read more

Students, have you ever mapped out your career path? Do you want to be successful before 30? The 2 keynote speakers will shed light on your questions with admirable knowledge and years of practical experience. 150 slots are waiting for the earliest birds. See you all at 8am this Sunday, 27 Mar in VNU-HCMC University of Science.

Read more

Thank you letter from a new USP recipient

Read more

A new Merit-GRACE journey

29/12/2015 |  
Post by Nguyen Phong in Programs

VietHope successfully gave scholarships for middle and high school students in Can Gio, HCMC and engaged them in the new format for GRACE enrichment activities last Saturday (27 December, 2015). Let see how the Merit-GRACE team did it.

Read more

After nearly 3 months of selection via 2 rounds (application form and interview round) #VietHope proudly presented 80 students in Hue, Saigon and CanTho city to receive USP scholarship for the academic year 2015-2016.

Read more

My name is Nguyễn Hồng Thoại, I was born in 1991, and have just graduated from Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University, majoring General Medicine. I was one of the lucky students to receive VietHope’s USP scholarship in 2009-2010 organized in Ho Chi Minh City University of Technology. I was awarded with US $150 at that time.

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng 80 em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã chính thức được xét duyệt nhận học bổng USP VietHope năm học 2015-2016 trị giá 200USD/ suất.

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã chính thức được xét duyệt nhận học bổng USP VietHope năm 2014 trị giá 200USD/ suất. Chúng tôi đang sắp xếp buổi lễ trao học bổng với các trường và sẽ thông tin đến các em trong thời gian sớm nhất.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date