Home / category

PRESIDENT’S LETTER

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã lọt vào Vòng 2 – Vòng phỏng vấn của Học Bổng USP VietHope năm 2014. Chúng tôi đang sắp xếp buổi phỏng vấn học bổng với các trường và sẽ thông tin đến các em về thời gian và địa điểm phỏng vấn trong thời gian sớm nhất. Việc phỏng vấn dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 22/11 đến 30/11/2014 vào các ngày cuối tuần. Phỏng vấn đơn giản bằng tiếng Việt trong vòng 5-10 phút.

Read more

Thông tin về học bổng USP năm học 2014-2015

Read more

We are delighted to introduce to you two individuals to whom you have helped so that their lives and stories may inspire and remind us all of the value of education.

Read more

Chúng tôi xin chúc mừng các em sinh viên có tên trong danh sách sau đây đã chính thức được xét duyệt nhận Học Bổng USP VietHope năm 2013 trị giá 200USD/ suất. Chúng tôi đang sắp xếp Buổi Lễ trao Học Bổng với các trường và sẽ thông tin đến các em về thời gian và địa điểm phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date