Home /

Mission & Strategy

English

Sứ mệnh

VietHope được thành lập vào năm 2002 bởi một nhóm sinh viên đại học ở khu vực Boston. Từ khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới, các học sinh chia sẻ một lý tưởng và năng lượng chung. Những gì bắt đầu như một cuộc thảo luận không chính thức về Việt Nam phát triển thành một vòng tròn hữu nghị. Trong vòng tròn này, những người sáng lập của VietHope đã chia sẻ với nhau những giấc mơ của họ về Việt Nam và mong muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người hàng ngày ở đó. Do đó, VietHope ra đời như một sự cống hiến cho tuổi trẻ và cho sự phát triển của Việt Nam.

Các nhà sáng lập của VietHope, tin rằng sự phát triển phải dựa trên kết quả lâu dài và bền vững, và con người và sự phát triển nguồn nhân lực là cần thiết cho những kết quả như vậy. VietHope chia sẻ ước mơ rằng mọi trẻ em ở Việt Nam sẽ lớn lên với cơ hội đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Do đó, nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính ở Việt Nam tiếp cận giáo dục và thoát nghèo.

Với sự giúp đỡ của chúng tôi,

các học sinh sẽ vượt qua khó khăn.

Họ sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn

cho bản thân, gia đình và cộng đồng của họ.

chiến lược

Trao quyền cho thanh niên thu nhập thấp để thoát nghèo là một khoản đầu tư dài hạn. Trong những năm qua, chúng tôi đã quan sát thấy tác động của các chương trình của chúng tôi thành công và khoảng trống. Dựa trên điều này, VietHope đã xây dựng một danh mục các chương trình chiến lược và bền vững, trang bị cho thanh thiếu niên thu nhập thấp những kỹ năng và sức mạnh cần thiết để thực sự đánh bại tỷ lệ cược. VietHope tuân theo chiến lược hai hướng được nêu dưới đây.

Lập trình chiến lược, bền vững

Tìm và hỗ trợ tài năng

MSP

Chương trình học bổng Merit

  • Học sinh lớp 6-12
  • $150/học bổng
Merit recipients with VietHope staff (2017)

USP

University Scholarship Program

  • Sinh viên đại học năm thứ nhất
  • $300/học bổng
Người nhận giải thưởng USP từ nhân viên (2010)

Xây dựng cộng đồng và lãnh đạo

YDP

Youth Development Program

  • Học sinh năm hai
  • Hội nghị thượng đỉnh mùa hè trong bảy ngày
  • $250/học sinh

Người nhận giải thưởng USP ở Summit, đã xây dựng một khu vườn cho một trại trẻ mồ côi bên ngoài Sài Gòn.(2009)

MDP

Merit Development Program

  • Học sinh lớp 6-12
  • Trại 4 ngày
  • $50/học sinh
Bằng khen người nhận trong một phiên họp nửa ngày của GRACE Camp, trong một cuộc thi vẽ tranh hợp tác để rút ra sự “Courage” (lòng can đảm). (2014)
Get Our Newsletter To Stay Up To Date