Home / Meet Our Scholars

Latest news

09/10/2018 | Tags: USP , Hanoi , 2009

Nguyễn Đình Danh - USP student 2009 (Hanoi University of Science & Technology) in Ha Noi

Hello everyone in the VietHope family.

Revisiting memories when VietHope gave me a new chance.

I want to thank everyone in the VietHope family. Words can’t describe my feelings when I received the VietHope scholarship. The scholarship not only helped me financially but also spiritually as it motivated me to continue to pursue my ambitions. I have always wanted to study in the US to join VietHope and help others. Even though my dream didn’t come true, but one way or another, I now find myself in the US. I am now in Waukesha, near Chicago. I also want to share my story to others.


I hope that VietHope would continue to accompany financially disadvantaged Vietnamese students in their pursuits of their dreams.


Chào anh chị trong đại gia đình VietHope.

Lục lại kỷ niệm mà một thời Viethope đã cho em cơ hội.

Em xin cảm ơn tất cả anh chị trong gia đinh VietHope. Em không thể diễn tả nỗi cảm xúc lúc nhận dc số tiền học bổng từ VietHope lúc đó. Số tiền đó ngoài việc giúp em về vật chất học hành nó còn là nguồn động lực rất lớn cho con đường lựa chọn của em. Em đã có ước mơ dc đi du học Mỹ để có ngày dc tham gia vào gia đình VietHope giúp đỡ người còn lại. Mặc dù ước nguyện du học không thành, nhưng bằng cách này cách khác thì bây giờ em đang ở Mỹ, những kỷ niệm này em luôn giữ mãi. Em hiện ở Wakesha, gần Chicago.

Em cũng muốn chia sẻ thêm câu chuyện cho các bạn, hy vọng Viethope sẽ tiếp tục đồng hành cùng niềm hy vọng sinh viên nghèo khó Việt Nam.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date