Home /

Operating Model

English

Mô Hình Hoạt Động Độc Đáo

VietHope là dựa trên thanh niên và tình nguyện. Mặc dù VietHope có một Giám đốc lương tại Việt Nam, nhưng hầu hết tất cả các công việc trực tiếp với sinh viên và các chương trình điều hành đều được thực hiện bởi các tình nguyện viên. Đúng rồi. Cho dù đó là tìm kiếm và đọc 300 đơn xin học bổng, đến thăm nhà của học sinh, hoặc dạy cho các bạn các kỹ năng giao tiếp - nó được thực hiện bởi các tình nguyện viên!

TẠI SAO LÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN?

Nó là một phần DNA của chúng tôi

VietHope được thành lập bởi một nhóm sinh viên đại học ở Boston năm 2002. Họ gặp nhau tại các cuộc tụ họp về Việt Nam, trở thành bạn tốt và tạo ra một dự án để tạo sự khác biệt cho những người sống ở Việt Nam. Do đó, VietHope được xây dựng dựa trên năng lượng trẻ trung và đây sẽ luôn là một phần trong DNA của chúng tôi.

Làm là học cho tuổi trẻ của chúng tôi

Riêng ở Việt Nam, các bạn trẻ cần nhiều cơ hội hơn để phát triển các kỹ năng mềm thông qua trải nghiệm thực tế. VietHope tin tưởng mạnh mẽ rằng bằng cách cho những người trẻ tuổi cơ hội lãnh đạo, chúng tôi giúp họ tham gia vào việc thay đổi cộng đồng của chính họ. Trên thực tế, nhiều tình nguyện viên của chúng tôi tại Việt Nam là những người nhận học bổng của VietHope trước đây!

Nó xây dựng cộng đồng

Trái tim, mỗi người trong VietHope tin rằng chúng ta có thể làm điều tốt ở thế giới. Giá trị này cho chúng tôi hy vọng và lạc quan. Khi tham gia VietHope, chúng tôi đã tìm thấy những người bạn từ mọi tầng lớp, chia sẻ sự lạc quan không kể địa lý, tuổi tác, sắc tộc và tín ngưỡng. Tinh thần "có thể làm được" chúng tôi chia sẻ khi làm và cùng nhau phát triển mang lại niềm vui cho cuộc sống của chúng tôi!

TÌNH NGUYỆN VIÊN VIETHOPE LÀ AI?

  • VietHope điều hành công việc của khoảng 25 nhân viên tình nguyện.
  • Thành viên chủ yếu là các chuyên gia trẻ và sinh viên đại học, ở cả Hoa Kỳ và Việt Nam.
  • Ở Hoa Kỳ, các thành viên trải khắp San Francisco, Los Angeles, Chicago, Boston và Thành phố New York.
  • Tại Việt Nam, các thành viên chủ yếu ở Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long, Huế và Hà Nội

CHÚNG TÔI (TÌNH NGUYỆN VIÊN VIETHOPE) LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

  • Với các thành viên trên khắp thế giới, VietHope dựa trên mô hình tổ chức ảo
  • Nhân viên của VietHope liên lạc thường xuyên qua email, hội nghị qua điện thoại và các công cụ cộng tác trực tuyến
  • Mỗi năm một lần, nhân viên tập trung trực tiếp cho Khóa gặp mặt thường niên (một ở Hoa Kỳ và một ở Việt Nam)
Tình nguyện viên VietHope tại Mỹ
Tình nguyện viên VietHope tại Việt Nam
Tình nguyện viên VietHope tại Việt Nam
Get Our Newsletter To Stay Up To Date