Home /

ĐỐI TÁC

English
 

MOGUL

MODUL
VietHope x Mogul: Tham gia chung tay để trao quyền, giáo dục và thu hút giới trẻ Việt Nam.

" Mogul là một nền tảng giành giải thưởng cho phụ nữ trên toàn thế giới để kết nối, trao đổi thông tin và truy cập kiến ​​thức. Các khóa học của Mogul cung cấp cho sinh viên các hướng dẫn đầy đủ được thiết kế để giúp họ đạt được mục tiêu của mình trong Sự nghiệp, Giáo dục, Kỹ thuật, Kinh doanh, Thể hình, Sắc đẹp, Ẩm thực, Mối quan hệ và Du lịch. Mogul đã hợp tác với các tổ chức quốc tế để cung cấp các dịch vụ giáo dục ".

"Mogul đang cung cấp cho cộng đồng Vietuda #MogulCifts miễn phí. Bằng cách hợp tác, chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu chung là trao quyền cho thanh niên và cung cấp cho họ các công cụ và hướng dẫn để xây dựng kỹ năng toàn diện. www.onmogul.com/courses


GIVOLOGY

MODUL

Ra mắt vào năm 2008 tháng 3 bởi các sinh viên tại Đại học University of Pennsylvania, Givology là một thị trường cung cấp giáo dục trực tuyến trên Internet, tận dụng các khoản quyên góp đô la nhỏ để hỗ trợ các dự án cơ sở và học bổng sinh viên ở các nước đang phát triển.

Là một cộng đồng P2P đi đầu trong cuộc cách mạng vi mô internet, Givology hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và trường học trên khắp thế giới và kết nối các nhà tài trợ internet với các nguyên nhân cơ sở. Thông qua các chức năng tin nhắn của nhà tài trợ, viết blog mở và cập nhật thường xuyên của sinh viên, Givology dân chủ hóa hoạt động từ thiện bằng cách giới thiệu sự lựa chọn, minh bạch và chia sẻ thông tin trong hoạt động từ thiện giáo dục.


ECREATION

MODUL

Technical partner.

Website development & administration.

Digital production support.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date