CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIETHOPE 2021

Năm học 2021-2022, Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope (VietHope Student Development Program - VSDP) dự kiến cung cấp khoản hỗ trợ tổng giá trị tương đương 1.000 USD/sinh viên (bao gồm hỗ trợ tài chính và phát triển kỹ năng) cho 80 sinh viên năm nhất hệ Đại Học chính quy của 9 trường đại học sau:

  • ĐH Nông lâm - ĐH Huế
  • ĐH Kinh tế - ĐH Huế
  • ĐH Khoa học - ĐH Huế
  • Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
  • ĐH Kinh Tế TP. HCM
  • ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
  • ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
  • ĐH Cần Thơ
  • ĐH Kiên Giang

Xem chi tiết các chương trình thuộc Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope tại đây