Home / tag

ceremony

Vào ngày 17/05/2020 tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã diễn ra buổi trao học bổng của Chương trình Phát triển Tài năng (MDP hay còn gọi là Merit) dành cho 83 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức trong học tập của 3 trường trung học. Dịch Covid-19 đã làm chậm trễ việc trao học bổng, nhưng VietHope đã nỗ lực đem những phần học bổng này đến các em ngay khi điều kiện cho phép.

Read more

On May 17, 2020 in Can Gio District (HCMC), the Merit Development Program (MDP or Merit) scholarship award ceremony was held for 83 disadvantaged but talented, passion-driven students from 3 high schools. The Covid-19 pandemic delayed the awarding of the scholarships, but VietHope worked hard to bring these scholarships to the students as soon as conditions permitted.

Read more

Summary of USP 2018-2019

20/04/2019 |  
Tags: USP , ceremony , 2018

2018 USP received scholarships from students from 7 universities across the country, including the newly expanded Hue University of Economics. The year 2018 became the first year of the program to supplement the online application method, facilitating student submissions for scholarships.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date