Program Management Training

ADP: Chương trình training “QUẢN LÝ DỰ ÁN” Tháng 4 này, ADP mang đến cho VietHope Alumni chương trình training “tuy quen mà lạ”, đó chính là training về “QUẢN LÝ DỰ ÁN”. Đây là chủ đề training nằm trong chương trình Summit hằng năm, tuy nhiên, training lần này của ADP sẽ khai thác…

Read More