Home /

Transparency

English
 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA QUỸ TÀI TRỢ

Mặc dù VietHope chủ yếu là hoạt động tình nguyện, chúng tôi tự hào về sự chuyên nghiệp. Chúng tôi biết rằng các nhà tài trợ của chúng tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền của họ. Chúng tôi xem công việc của mình là tôn vinh những nỗ lực đó và kết nối những khoản tiền đó với những học sinh xứng đáng, để tạo ra tác động thực sự trong cuộc sống của học sinh.

Kể từ khi thành lập vào năm 2002, VietHope đã thay đổi cuộc sống của nhiều em học sinh sinh viên bằng cách kết nối các em với các nhà tài trợ. Trong suốt khoảng thời gian này, các nhà tài trợ đã ủy thác cho chúng tôi số tiền gần 850,000 USD, mà chúng tôi đã chuyển đến để hỗ trợ hơn 8,500 em học lực tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Hơn 8,500 em học sinh sinh viên được nhận hỗ trợ

 
Đã đầu tư ~ 165,000 USD cho 2,503 thanh thiếu niên trên khắp Việt Nam (2018-2019)
* Các chương trình trong năm 2020 vẫn đang diễn ra.

 

 

Transparency

Báo cáo hàng năm

Mỗi năm, VietHope tạo ra một Báo cáo thường niên cho tất cả các nhà tài trợ, trong đó tóm tắt cách chúng tôi quản lý quỹ của họ.

Đọc Báo cáo thường niên 2013 của chúng tôi hoặc xem những điểm nổi bật dưới đây:

  • Vào năm 2013, các nhà tài trợ trên khắp Hoa Kỳ và thế giới đã ủy thác cho chúng tôi hơn $53,000
  • Chúng tôi đã tìm và đầu tư vào 265 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính nhưng có tiềm năng cao
  • Những học sinh này học lớp 6, và sống ở Sài Gòn / TP HCM, đồng bằng sông Cửu Long và Huế
  • Ngoài học bổng, sinh viên tiếp tục phát triển cùng nhau thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo của chúng tôi
990 Mẫu

Là một tổ chức từ thiện 501 (c) 3, VietITH báo cáo tài chính và hoạt động của chúng tôi cho IRS mỗi năm. Mẫu PF-990 hàng năm của chúng tôi được cung cấp dưới đây.

Bản tin trực tuyến

Ngoài ra, VietHope giữ cho các nhà tài trợ được cập nhật về chiến lược và hoạt động của chúng tôi thông qua các bản tin điện tử. Chúng đi ra ngoài nhiều lần trong năm khi chúng ta đạt được các mốc quan trọng trong lập trình.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date