Home /

Volunteer / Vacancy

English

GIÚP CHÚNG TÔI VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA VIETHOPE

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên của chúng tôi là một phần cơ bản của sự thành công của chúng tôi. Nhờ vào sự cống hiến, niềm đam mê và cam kết của họ đối với sứ mệnh của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp các cơ hội giáo dục cho hàng ngàn trẻ em trong khi vẫn giữ cho chúng tôi ở mức thấp.

Nhân viên tình nguyện của chúng tôi hoạt động trên khắp thế giới, tại San Francisco, Washington D.C., Boston, Houston, Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Chúng tôi khuyến khích mọi chuyên gia trẻ tuổi tiếp cận với chúng tôi, đặc biệt là những người có thể cam kết 10 - 15 giờ mỗi tháng trong ít nhất một năm để giúp chúng tôi cung cấp các cơ hội giáo dục cho thanh thiếu niên tại Việt Nam. Một số nhu cầu ưu tiên cao nhất của chúng tôi là trong lĩnh vực dịch thuật bằng văn bản (tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại); thiết kế đồ họa và trang web; truyền thông xã hội; giám sát và đánh giá; và quan hệ công chúng.

Get Our Newsletter To Stay Up To Date