VietHope và NEEC ký kết thỏa thuận “Hợp tác mở rộng cơ hội học tập tại các nước phát triển” – chắp cánh tương lai giáo dục của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10, 2023 – VietHope Inc. cùng với New England Elite Consulting (NEEC), công ty tư vấn du học Hoa Kỳ và Canada hàng đầu tại Việt Nam, chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các hoạt động cộng đồng dành cho thế hệ trẻ.…

Read More

YWP: Talk25 – Proactively grasp the new normal opportunities

The complicated and worrying situation of the Covid pandemic, although has changed the operation of many industries significantly has also facilitated the emerging of new trends. Have you  ever wondered how industry groups and recruitment trends had changed and what young people need to prepare when entering a new normal? Understanding the minds of young…

Read More

VSDP: Strange yet familiar program

On the way to carrying out the mission of providing a better education for Vietnamese youth, VietHope has offered  financial support and organized many skill development programs for students. From the school year 2021-2022, VietHope will integrate its programs into the overall “VietHope Student Development Program” (VSDP) with the goal of providing a more comprehensive…

Read More

ADP: “Preparing for jobs” training series is back

The training series “Preparing for jobs” has long been well received by the Alumni, and VietHope has received lots of positive feedback from the participants. Therefore, VietHope continues to provide a series of training sessions with the theme “Preparing for jobs” in 2021 which besides the fundamental and helpful knowledge, included new insights about the…

Read More

Online YDP: Adapting to the next normal

SUMMIT 2021 – TAKING BACK OUR SUMMER This year’s Summit summer camp program was supposed to be held offline as normal, but because of the complicated pandemic situation, the first online version of YDP was organized to adapt to the new normal. Despite many inconveniences, the organizers and Summit-ers this year all tried their best…

Read More

VSDP: Chương trình hỗ trợ sinh viên lạ mà quen

Trên chặng đường thực hiện sứ mệnh vì một tương lai giáo dục tốt đẹp hơn, VietHope đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và phát triển kỹ năng dành cho các bạn sinh viên. Từ năm học 2021-2022, VietHope tích hợp các chương trình của mình thành tổng thể  “Chương trình…

Read More

ADP: Chuỗi training “Preparing for jobs” đã quay trở lại

Series training “Preparing for jobs” đã được các Alumni đón nhận rất nhiệt tình và VietHope cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người tham gia. Do đó, VietHope tiếp tục mang đến chuỗi các buổi training chủ đề “Preparing for jobs” phiên bản năm 2021 với những updates theo sự…

Read More