VSDP: Chương trình hỗ trợ sinh viên lạ mà quen

Trên chặng đường thực hiện sứ mệnh vì một tương lai giáo dục tốt đẹp hơn, VietHope đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và phát triển kỹ năng dành cho các bạn sinh viên. Từ năm học 2021-2022, VietHope tích hợp các chương trình của mình thành tổng thể  “Chương trình…

Read More

ADP: Chuỗi training “Preparing for jobs” đã quay trở lại

Series training “Preparing for jobs” đã được các Alumni đón nhận rất nhiệt tình và VietHope cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người tham gia. Do đó, VietHope tiếp tục mang đến chuỗi các buổi training chủ đề “Preparing for jobs” phiên bản năm 2021 với những updates theo sự…

Read More

Viet Hope Newsletter No. 01 – 2021

Greetings to all VietHopers! It has been a year since the pandemic hit and became a global phenomenon. Yet, through thick and thin, VietHope operations have never once faltered and are ready to come back stronger than ever as the pandemic nears its end! VietHope soon made adjustments in its way of doing things to…

Read More

Program Management Training

ADP: Chương trình training “QUẢN LÝ DỰ ÁN” Tháng 4 này, ADP mang đến cho VietHope Alumni chương trình training “tuy quen mà lạ”, đó chính là training về “QUẢN LÝ DỰ ÁN”. Đây là chủ đề training nằm trong chương trình Summit hằng năm, tuy nhiên, training lần này của ADP sẽ khai thác…

Read More