VietHope and KMS Technology signed an MOU to bring sustainable contributions to the young Vietnamese generation

HCMC, July 19, 2023 – VietHope Inc. and KMS Technology, a global market leader in software service with more than 1,500 employees in Vietnam, Mexico and the US, officially signed a MOU with the shared vision of making sustainable contributions to the young Vietnamese generation through community activities. The MOU solidifies the partnership between KMS…

Read More

Program Management Training

ADP: Chương trình training “QUẢN LÝ DỰ ÁN” Tháng 4 này, ADP mang đến cho VietHope Alumni chương trình training “tuy quen mà lạ”, đó chính là training về “QUẢN LÝ DỰ ÁN”. Đây là chủ đề training nằm trong chương trình Summit hằng năm, tuy nhiên, training lần này của ADP sẽ khai thác…

Read More