Home / tag

mdp

Với học bổng Merit, đây là lần đầu tiên VietHope thí điểm cách chấm điểm hồ sơ MDP tại Cần Giờ thông qua thang điểm chi tiết nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa quy trình xét tuyển cũng như minh bạch hóa và lượng hóa các kết quả đánh giá học sinh MDP. VietHope hi vọng những cải tiến này sẽ đem lại nhiều lợi ích dài hạn cho học bổng trong tương lai.

Read more
Get Our Newsletter To Stay Up To Date