CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIETHOPE 2021

Xin chào các bạn!

Trên chặng đường thực hiện sứ mệnh vì một tương lai giáo dục tốt đẹp hơn, VietHope đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ tài chính và phát triển kỹ năng dành cho các bạn sinh viên. Từ năm học 2021-2022, VietHope tích hợp các chương trình này thành “Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope” (VietHope Student Development Program - VSDP) với mục tiêu hỗ trợ toàn diện và đồng hành cùng sinh viên trong suốt những năm đại học. Đối tượng VietHope hướng đến là các bạn sinh viên năm nhất hệ ĐH chính quy của 9 trường đại học sau:

  • ĐH Nông lâm - ĐH Huế
  • ĐH Kinh tế - ĐH Huế
  • ĐH Khoa học - ĐH Huế
  • Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
  • ĐH Kinh Tế TP. HCM
  • ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM
  • ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
  • ĐH Cần Thơ
  • ĐH Kiên Giang

Năm học 2021-2022, Chương trình Phát triển Sinh viên VietHope dự kiến cung cấp khoản hỗ trợ tổng giá trị tương đương 1.000 USD/sinh viên (bao gồm hỗ trợ tài chính và phát triển kỹ năng) cho 80 sinh viên trong suốt 4 năm đại học. Tóm tắt chương trình như bảng bên dưới:

Hỗ trợ Năm 1    Năm 2    Năm 3    Năm 4   
Chương trình Học bổng Đại học (USP)
Chương trình Phát triển Thế hệ Trẻ (YDP)
Chương trình Hội thảo Thế hệ Trẻ (YWP)
Chương trình Phát triển Hội cựu sinh viên (ADP)
Chương trình Cố vấn (MP)