Program Management Training

ADP: Chương trình training “QUẢN LÝ DỰ ÁN”

Tháng 4 này, ADP mang đến cho VietHope Alumni chương trình training “tuy quen mà lạ”, đó chính là training về “QUẢN LÝ DỰ ÁN”.

Đây là chủ đề training nằm trong chương trình Summit hằng năm, tuy nhiên, training lần này của ADP sẽ khai thác các khía cạnh khác của quản lý dự án như Chu trình dự án và tập trung giới thiệu các công cụ trong quản lý dự án để người tham gia có thể thực hành và áp dụng vào học tập và làm việc.

Training được thiết kế và dẫn dắt bởi anh Lê Tiên Phong – Executive Director của VietHope tại Việt Nam.

 1. Đối tượng tham dự: Các bạn sinh viên năm 4, các bạn mới đi làm, các bạn đã đi làm rồi nhưng muốn tìm hiểu thêm về quản lý dự án.
 2. Thời gian: 2 buổi sáng chủ nhật ngày 25/4 và 2/5 từ 9-11 A.M.
 3. Hình thức: online qua nền tảng Zoom
  • – Các bạn nhớ tải ứng dụng Zoom về máy và cài đặt theo link: https://zoom.us/
  • – Thiết bị cài đặt Zoom: Laptop (khuyến khích sử dụng) hoặc điện thoại.

(ENGLISH CAPTION)

This April, ADP brought to VietHope Alumni a “strange but familiar” program, which is a training program on “PROJECT MANAGEMENT”.

This training topic has been taught in the annual Summit program every year; however, this ADP training will explore other aspects of project management such as Project Cycle and focus on introducing project management tools, so that participants can practice and apply it at work or at school.

This training session is designed and led by Mr. Le Tien Phong – Executive Director of VietHope in Vietnam.

 1. Participants: 4th year students, recent graduates, or employees who want to learn more about project management.
 2. Time: 2 mornings on Sunday, April 25 and May 2 from 9-11 A.M.
 3. Format: online via Zoom platform
  • Download the Zoom application to your device and install the link: https://zoom.us/
  • Zoom equipment: Laptop (recommended) or phone.

Leave a Comment