VietHope và KMS Technology ký kết thỏa thuận hợp tác đem lại những đóng góp bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7, 2023 – VietHope Inc. đã cùng với KMS Technology, công ty dịch vụ phần mềm với hơn 1,500 nhân viên tại Việt Nam, Mexico và Mỹ, chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các hoạt động cộng đồng dành cho thế hệ trẻ.…

Read More

TỔNG KẾT TALK 27: LIỆU CƠ HỘI CHO AI HAY Ai?

🔥 Chiều ngày 13/05 vừa qua, YWP đã trở lại đáng mong đợi với Talk27 chủ đề: AI hay Ai? Khi sự cạnh tranh gặp gỡ thế hệ trẻ. Như chúng ta đã biết, kỷ nguyên công nghệ đang bùng nổ đã tạo ra hàng loạt công cụ hữu ích giúp đỡ con người về…

Read More

Viet Hope Newsletter No. 01 – 2021

Greetings to all VietHopers! It has been a year since the pandemic hit and became a global phenomenon. Yet, through thick and thin, VietHope operations have never once faltered and are ready to come back stronger than ever as the pandemic nears its end! VietHope soon made adjustments in its way of doing things to…

Read More